آموزش توسعه‌ فردی

توسعه فردی باید یک فرایند همیشگی در زندگی ما باشد، توجه به قابلیت ها و توانمندی ها و استفاده بهینه از آن ها در زندگی و به دنبال آن تغییر رنگ زندگی، به شکلی که رضایت، پتانسیل و انرژی فوق العاده ای را وارد زندگی کند. درابتدا باید توانمندی و قابلیت های خود را شناسایی و بهبود بخشیده و در هر لحظه زندگی سرمایه گذاری  روی خودمان را  فراموش نکنیم تا بتوانیم هر روز بهتر از روز قبل باشیم و این بدان معنا نیست  که  مشکلات وجود نخواهد داشت بلکه با برنامه ریزی صحیح در زندگی، آمادگی بیشتری برای  مواجهه با مشکلات خواهیم داشت. توجه به ارزش های معنوی و جاری ساختن آن در زندگی، و در یک کلام می توان گفت انسانی اخلاق مدار باشیم. … .
تغییرات می تواند در حوزه های فکری، هیجانی باشد و بدنبال خود،رفتار مطلوب ما را بهمراه داشته باشد.    

آخرین مقالات

مقالات
zohrealibabaee39

مدیریت شرایط بحرانی

 مواجهه با مشکلات و شکل حادتر آن و استراتژی ما برای غلبه بر موانع، سدها،مهمترین وظیفه ما در بحرا‌ن‌ها است. دنیا همواره در حال تغییر

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

هدف

داشتن هدف، یعنی تمرکز بر برای دوری از روزمره گی‌ و پیشرفت در زندگی، لازم است برنامه ریزی کنیم. بدون هدف، برنامه‌ریزی مفهومی نخواهد داشت

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

نوآوری و خلاقیت

  نوآوری و خلاقیت همه ی انسان ها در ۷ سال اول زندگی خود بیشتر از نیمکره سمت راست مغز خود استفاده می کنند یا

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

آگاهی

    آگاهی چرا راز است؟ پرداختن به این مفهوم شاید به نظر ساده برسد، ولی اینطور نیست. آگاهی، هم بدیهی ترین چیزی است که

ادامه مطلب »

آخرین محصولات آموزشی