پادکست، روایت عمیق و همراه با جزیئات زیاد از یک اتفاق گاهی

واقعی است؛ شبیه یک رمان فشرده که در هیچ بخشی از داستان،

تخیلات نویسنده وارد نشده ‌است…