آموزش توسعه‌ فردی

توسعه فردی باید یک فرایند همیشگی در زندگی ما باشد، توجه به قابلیت ها و توانمندی ها و استفاده بهینه از آن ها در زندگی و به دنبال آن تغییر رنگ زندگی، به شکلی که رضایت، پتانسیل و انرژی فوق العاده ای را وارد زندگی کند. درابتدا باید توانمندی و قابلیت های خود را شناسایی و بهبود بخشیده و در هر لحظه زندگی سرمایه گذاری  روی خودمان را  فراموش نکنیم تا بتوانیم هر روز بهتر از روز قبل باشیم و این بدان معنا نیست  که  مشکلات وجود نخواهد داشت بلکه با برنامه ریزی صحیح در زندگی، آمادگی بیشتری برای  مواجهه با مشکلات خواهیم داشت. توجه به ارزش های معنوی و جاری ساختن آن در زندگی، و در یک کلام می توان گفت انسانی اخلاق مدار باشیم. … .
تغییرات می تواند در حوزه های فکری، هیجانی باشد و بدنبال خود،رفتار مطلوب ما را بهمراه داشته باشد.    

آخرین مقالات

مقالات
zohrealibabaee39

مدیریت شرایط بحرانی

 مواجهه با مشکلات و شکل حادتر آن و استراتژی ما برای غلبه بر موانع، سدها،مهمترین وظیفه ما در بحرا‌ن‌ها است. دنیا همواره در حال تغییر

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

هدف

داشتن هدف، یعنی تمرکز بر   برای دوری از روزمره گی‌ و پیشرفت در زندگی، لازم است برنامه ریزی کنیم. بدون هدف، برنامه‌ریزی مفهومی نخواهد

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

غدیر

      غدیر با علی عید شد و غرور معنا یافت و هستی، استحکام پیدا کرد و غریبی در میان آشنایان، رنگ وجود به

ادامه مطلب »
مقالات
zohrealibabaee39

صورت خدا

  خدایا تو را ستایش می کنم که صورتی در میان صورت های تو هستم، تو را ستایش می کنم که هستی ات را با

ادامه مطلب »

آخرین محصولات آموزشی