آیا تا کنون به قدرت واژه‌ فکر کرده‌اید؟!

 

بیان احساسات و عواطف توسط واژه‌ها که گاه شکل معجزه به‌خود می گیرند و این‌که تا چه اندازه  می‌تواند در ارتباطات تأثیرگذار باشد و بکارگیری کلمات در ارتباطات 

 

روزانه که نقش کلیدی و حساسی را بعهده دارند گاه این واژه‌ها می‌توانند در قالب شعر  نیز بیان شوند و تا عمقِ جان و روح مخاطب نفوذ کند و تأثیر شگرفی بر آن‌ها 

 

بگذارد تا جایی که یک بیت شعر می‌تواند نگاه فرد را به دنیای پیرامونش تغییر دهد و زیبایی‌های بی‌شماری خلق کند، مسیر زندگی را تغییر  داده و احتمالاً  کل زندگی او 

 

 را متحول سازد.

 

هر کلام هر اندازه پیش‌پا افتاده،  چون در پستوی خود از فکری نشأت گرفته، باری و فرکانسی را با خود همراه کرده است، خواه‌نا‌خواه تأثیر خود را خواهد 


داشت. بیان واژه و کلماتی که احساسی در آن نهفته است و بازخورد گرفتن، نه تنها در افزایش  اعتماد‌به‌نفس  نقش  عمده‌ای دارد  بلکه  در تقویت  ارتباطات نیز 


مؤثر است. در کنار هم قرار گرفتن  واژه‌ها، می‌تواند  معرف زبان، فرهنگ، اندیشه و پیشینه یک جامعه باشد که نقش آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت و  حتی 


می‌تواند پلی باشد در بین جوامع و تأثیر عمیقی در  ارتباطات آن‌ها بگذارد.  و البته که، واژه‌ها می‌توانند زبان گلایه نیز باشند.