قدرت خنده

 

 انسان‌ها  زمانی که با مشکلات، ساده یا پیچیده، روبرو می‌شوند و با خنده و شوخ‌طبعی با آن برخورد می‌کنند، راحت‌تر می‌توانند از پس آن مشکل برآیند. 

 

شوخ‌طبعی به انسان‌ها کمک می‌کند از نظر ذهنی شرایط را راحت‌تر بپذیرند و سعی کنند برای مشکل خود راهکار بیابند. تحقیقات به این موضوع پرداخته

 

که برای انجام کاری همیشه کمی استرس، حکم سوخت ماشینی را دارد که وقتی شما  استارت آن‌را می‌زنید، در ادامه خیلی راحت‌تر با موضوع کنار می‌آیید و 

 

مسلط بر موضوع به کار خود ادامه می‌دهید ولی اگر بیش از اندازه استرس داشته باشید و ذهن شما درگیر آن کار شود در واقع حکم ترمز را دارد  و شما قادر 

 

نخواهید بود کار را به‌راحتی انجام دهید. جالب است بدانید در کانادا اساتید تحقیقی را بر روی دو گروه از دانشجویان  انجام دادند که باید یک آزمون را پاس 

 

می‌کردند. گروه اول دانشجویانی که پر از تشویش و نگرانی بودند و وارد جلسه‌ی امتحان شدند و دسته‌ی دوم گروهی بودند که با شوخ‌طبعی و خنده وارد سالن 

 

امتحان شدند. پس از تحقیق دریافتند آنهایی که با خنده و شوخ‌طبعی وارد سالن آزمون شدند و امتحان دادند، نمرات بهتری دریافت کردند و راحت‌تر آزمون را

 

 پشت سر گذاشتند و این نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که انسان‌ها درهر شرایطی قرار بگیرند، اگر با موضوعِ‌پیش‌روی‌خود، شوخی کنند و خنده را چاشنی کار

 

 کنند، نتیجه‌ی بهتری دریافت خواهند کرد.