تفکر زائد

در مقدمه کتاب تفکر زائد آقای محمدجعفر مصفا نویسنده‌ی کتاب به موضوعی پرداخته که در  روانشناسی

شناخت‌درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و آن چگونگی تلاش ذهن و ساختن جهانی ذهنی است که

در برابر جهان عینی وخارجی قرارمی‌گیرد.

    وی این پژوهش را در کتاب انسان در اسارت فکر ادامه داد و آنگاه با نگارش کتاب رابطه به مباحثی 

پرداخت که پیش از وی کریشنا مورتی و خانم هورنای آن‌را مورد پروهش قرار داده بودند. گرچه

  هورنای دنباله‌رو مکتب روانشناسی فروید (تحلیل روانی) بود، ولی سرانجام راه خویش را باز یافت… .

 

 

http://www.nlai.ir

http://zohrealibabaee.com

https://t.me/alibabaeezohre39