یادداشت

موهبت زمان

 

احتمالا با خواندن عنوان، اولین سوال در ذهن شما شکل می‌گیرد

که در این شرایط چگونه زمان می‌تواند موهبت باشد؟… ( + )

شما در مورد معنا چگونه فکر می‌کنید؟!

           همیشه فکر می‌کردم افراد‌ی  معنوی‌اند که مذهبی هستند (باورهای کودکی

            که از آن سال‌ها با من بوده است  و هیچ زمان لازم نمی‌دیدم … ( + )

آیا تا کنون به قدرت واژه‌ها فکر کرده‌اید؟! 

 

بیان احساسات و عواطف توسط واژه‌ها که گاه شکل معجزه به‌خود

می گیرند و این‌که تا چه اندازه  می‌تواند در ارتباطات تأثیرگذار باشد و …

                                              قدرت خنده

انسان‌ها زمانی که با مشکلات، ساده یا پیچیده روبرو می‌شوند و با خنده و شوخ‌طبعی با آن برخورد می‌کنند، راحت‌تر می‌توانند از پس آن مشکل برآیند.( + )