ماه: مرداد ۱۳۹۹

مدیریت شرایط بحرانی

 مواجهه با مشکلات و شکل حادتر آن و استراتژی ما برای غلبه بر موانع، سدها،مهمترین وظیفه ما در بحرا‌ن‌ها است. دنیا همواره در حال تغییر است، و در این مسیر ما همیشه دچار مشکل و بحران می‌شویم. ولی از درون این مشکلات، فرصت‌ها و موفقیت‌ها هویداست. با درایت رفتار‌کردن، انتخاب استراتژی مناسب و صحیح مانند …

مدیریت شرایط بحرانی ادامه »

هدف

داشتن هدف، یعنی تمرکز بر   برای دوری از روزمره گی‌ و پیشرفت در زندگی، لازم است برنامه ریزی کنیم. بدون هدف، برنامه‌ریزی مفهومی نخواهد داشت «    همه‌ی افراد موفق، افرادی کاملاً هدفمند بودند و هستند. آن‌ها می‌دانند که دقیقاً به دنبال چه هستند و هرروز ذهن خود را بر روی    رسیدن به …

هدف ادامه »