مقالات
zohrealibabaee39

مدیریت شرایط بحرانی

 مواجهه با مشکلات و شکل حادتر آن و استراتژی ما برای غلبه بر موانع، سدها،مهمترین وظیفه ما در بحرا‌ن‌ها است. دنیا همواره در حال تغییر

بیشتر بخوانید »
مقالات
zohrealibabaee39

هدف

داشتن هدف، یعنی تمرکز بر   برای دوری از روزمره گی‌ و پیشرفت در زندگی، لازم است برنامه ریزی کنیم. بدون هدف، برنامه‌ریزی مفهومی نخواهد

بیشتر بخوانید »
مقالات
zohrealibabaee39

غدیر

      غدیر با علی عید شد و غرور معنا یافت و هستی، استحکام پیدا کرد و غریبی در میان آشنایان، رنگ وجود به

بیشتر بخوانید »
مقالات
zohrealibabaee39

صورت خدا

  خدایا تو را ستایش می کنم که صورتی در میان صورت های تو هستم، تو را ستایش می کنم که هستی ات را با

بیشتر بخوانید »